Koło Naukowe Florencja działające przy Wyższej Szkole Planowania Strategicznego to organizacja zrzeszająca studentów, w celu budowania potencjału naukowego studentów poprzez różne formy samokształcenia, zdecydowanie wykraczającego poza ramy standardowego procesu kształcenia.

Zapraszamy do członkostwa w KNF wszystkich studentów, którzy pragną zaangażować się w życie naukowe Uczelni,  a jednocześnie nie boją się kontaktu bezpośredniego z interesariuszami, chcą rozwijać umiejętność komunikacji i pozyskiwania materiałów naukowych z rzetelnych źródeł, a także otwarcie podchodzą do wszelkiego rodzaju akcji naukowych promujących zdrowie.

Członkostwo w KNF to nie tylko szansa na  życie w wirze innowacji naukowych, ale również budowanie naukowego wizerunku Uczelni, co w efekcie może w znaczący sposób punktować podczas oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium naukowego.

Działalność Koła Naukowego Florencja to przede wszystkim warsztaty, treningi, spotkania dyskusyjne, konserwatoria. Planujemy rozwój w zakresie organizacji  konferencji, obozów naukowych, imprez i wyjazdów integracyjnych, także spotkań gościnnych z naukowcami z innych ośrodków akademickich.

Tematy zajęć są ustalane na bieżąco, zgodnie z zainteresowaniem np.: analiza rytmów serca, postępowanie doskonalące medyczne czynności ratunkowe, poród w warunkach poza szpitalnych, zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego w dobie pandemii czy tez realizowanie scenek z udziałem pacjenta standaryzowanego.

Terminy spotkań dostępne po zalogowaniu do panelu studenta.

Serdecznie zapraszamy do rozwoju i budowania swojego potencjału oraz ponoszenia poziomu naukowego WSPS.