ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza
pokój nr 2 (parter) - Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
pokój nr 21 (2 piętro)- Ratownictwo Medyczne
telefon: 32 264 74 75 wew. 19
e-mail:

mgr Urszula Mizerska - Kierownik Zakładu Praktyk Zawodowych WSPS - wykaz dyżurów dostępny w panelu studenta po zalogowaniu

Koordynator Zakładu Praktyk Zawodowych WSPS - mgr Agnieszka Oleksy (umowy, skierowania):

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 16:00

Koordynator Praktyk Zawodowych dla Kierunku Ratownictwo Medyczne mgr Rafał Bartoszek - wykaz dyżurów dostępny w panelu studenta po zalogowaniu 

e-mail: