OPŁATY ZA STUDIA

 • Opłata REKRUTACYJNA - 85 ZŁ
 • Opłata ZA WYDANIE LEGITYMACJI - 22 ZŁ
 • Opłata WAKACYJNA - 250 ZŁ

CZESNE ZA JEDEN SEMESTR

 • Pielęgniarstwo (studia I stopnia) – 2500 zł
 • Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia) – 2400 zł
 • Pielęgniarstwo pomostowe (ścieżka A) – 2000 zł
 • Pielęgniarstwo pomostowe (ścieżka D) – 2100 zł
 • Pielęgniarstwo pomostowe (ścieżka C) – 2200 zł
 • Pielęgniarstwo pomostowe (ścieżka B) – 2200 zł

OPŁATY W MIESIĘCZNYCH RATACH

Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 5 rat miesięcznych:

Podział czesnego na raty
RataTermin wpłat w semestrze zimowymTermin wpłat w semestrze letnim
I rata do 5 października do 5 marca
II rata do 5 listopada do 5 kwietnia
III rata do 5 grudnia do 5 maja
IV rata do 5 stycznia do 5 czerwca
V rata do 5 lutego do 5 lipca

OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE

 • Opłata wpisowa (wliczana w czesne) – 200 zł
 • Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 45 zł

Czesne za jeden semestr:

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia – 1500 zł
 • Geriatria z gerontologią – 1500 zł
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – 1500 zł
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia – 1500 zł
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny – 1900 zł
 • Dydaktyka ratownictwa medycznego – 1900 zł
 • Prawo w ochronie zdrowia – 1700 zł
 • Kosmetologia estetyczna – 4000 zł
 • Medycyna estetyczna – 6500 zł
 • Trychologia – 3250 zł
 • Edukator diabetologiczno-zdrowotny – 1850 zł

OPŁATY W MIESIĘCZNYCH RATACH

Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 8 rat miesięcznych:

   
Podział czesnego na raty
RataTermin wpłat w semestrze zimowymRataTermin wpłat w semestrze letnim
I rata do 5 października V rata do 5 marca
II rata do 5 listopada VI rata do 5 kwietnia
III rata do 5 grudnia VII rata do 5 maja
IV rata do 5 stycznia VIII rata do 5 czerwca

NUMER KONTA

Opłaty za studia kierujemy na Indywidualne konto Studenta - numer konta jest dostępny w systemie Wirtualnego Dziekanatu: Finanse - Dane do przelewu.
Prosimy o zawarcie w tytule przelewu: - Imię i Nazwisko Studenta - numer albumu - Kierunek studów -