Czas trwania studiów - 2 semestry,

Koszt studiów - 1000 zł za semestr

 

CEL STUDIÓW

Podstawowym celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu żywienia człowieka, psychodietetyki oraz umiejętności planowania żywienia i komponowania jadłospisów.

KOMPETENJCE I KORZYŚCI

Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki chorób dietozależnych, oraz umiejętność planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego. Słuchacze podczas studiów:

zapoznają się m.in. z tematyką fizjologii żywienia, psychologii jedzenia i otyłości,
zdobędą wiedzę na temat psychologicznych i społecznych konsekwencji otyłości i nadwagi oraz innych zaburzeń odżywiania,
zapoznają się z etycznymi aspektami w poradnictwie dietetycznym.
Szczególny nacisk położony będzie na promocję zdrowego stylu życia, w tym świadomego odżywiania, co stanowi istotny element profilaktyko przeciw chorobom psychosomatycznym.

DLA KOGO

STUDIA ADRESOWANE SĄ DO PRACOWNIKÓW:

 • Publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów cateringowych;
 • Szpitali, Sanatoriów i Domów Opieki Zdrowotnej;
 • Pracowników szkolnictwa, w tym nauczycieli oraz dyrekcji szkół i przedszkoli;
 • Placówek doradztwa żywieniowo – dietetycznego;
 • Pracowników organizacji konsumenckich;
 • Kreatorów menu w restauracjach ze zdrowym żywieniem;
 • Pracowników stowarzyszeń zajmujących się edukacją kulinarną, propagowaniem dobrego jedzenia;
 • Pracowników oddziału lub poradni leczenia uzależnień;
 • Przedstawicieli handlowych w firmach związanych z żywnością, żywieniem zbiorowym i usługami cateringowymi;
 • Organizatorów imprez dla dzieci i dorosłych z uwzględnieniem zdrowego jedzenia i rozpowszechnianiem zdrowych nawyków żywieniowych;
 • Centrów Zdrowia i Urody, Wellness i SPA;
 • Wykładowców, szkoleniowców, trenerów z zakresu zdrowego żywienia;
 • Doradców, sprzedawców w sklepach z żywnością ekologiczną, i preparatami specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • Właścicieli i pracowników sklepów z żywnością wysokiej, jakości;
 • Ośrodków zajmującym się wykrywaniem i leczeniem alergii;
 • Stowarzyszeń zajmujących się edukacją kulinarną, propagowaniem dobrego jedzenia;
 • Centrów terapii zaburzeń neuro-rozwojowych [zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • Technologów żywności;
 • Wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów odżywiania się i zmiany nawyków żywieniowych.