Czas trwania studiów: 2 semestry (395 godzin)

Koszt studiów: 1100 zł za semestr dla studentów i absolwentów WSPS, 1300 zł za semestr dla pozostałych osób.

Sylwetka Absolwenta:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć ruchowych, profilaktycznych i leczniczych z osobami starszymi. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.