Czas trwania studiów: 2 semestry (420 godzin)

Koszt studiów: 1100 zł dla studentów i absolwentów WSPS, 1300 zł za semestr dla pozostałych osób

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych osób po udarach mózgu, z uszkodzeniami pourazowymi mózgu i rdzenia kręgowego, z innymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Będą mogli również prowadzić zajęcia rehabilitacyjne z osobami ze schorzeniami obwodowego układu nerwowego, ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi oraz ze stwardnieniem rozsianym. Będą umieli przeprowadzić trening relaksacyjny, a także wykorzystywać atreterapię, dogoterapię, hipoterapię w pracy z osobami wymagającymi opieki neurologicznej. Ważnym elementem uzyskanych na studiach podyplomowych umiejętności jest również prowadzenie zajęć neurorehabilitacyjnych z wykorzystaniem muzykoterapii.

Absolwenci będą potrafili prowadzić też zajęcia z rehabilitacji logopedycznej oraz nabędą dodatkowe kwalifikacje w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

Studia kierowane są do osób, które mają wykształcenie medyczne (pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, rehabilitant), biologiczne lub pedagogiczne (pedagogikę specjalną).

Wymogiem podstawowym podjęcia tego rodzaju studiów jest posiadanie tytułu licencjata lub magistra.