Czas trwania studiów: 2 semestry (220 godzin)
Koszt studiów: 1300 zł za semestr (dla absolwentów naszej uczelni zniżka).

Sylwetka absolwenta:

Uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania różnymi strefami zdrowia publicznego, kierowania zakładami opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami ludzkimi, współpracy z innymi uczestnikami sektora zdrowia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30 poz. 300). Studia adresowane są do wyższego personelu medycznego i przygotowywują do pełnienia kierowniczych stanowisk w różnego typu jednostkach służby zdrowia.

Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia - przedmioty

Liczba punktów ECTS -60