Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

EDUKACJA PROZDROWOTNA I PIERWSZA POMOC - TEORIA I PRAKTYKA

  Przygotowany przez uczniów i nauczycieli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej projekt „Edukacja prozdrowotna i pierwsza pomoc – teoria i praktyka” zyskał uznanie komisji eksperckiej programu POWER – Ponadnarodowa Mobilność Uczniów i został zatwierdzony do realizacji.

 • Projekt jest międzynarodowym, polsko-portugalskim przedsięwzięciem mającym na celu wzmocnienie kompetencji edukacyjnych i społecznych uczniów. Partnerem ALO w projekcie jest Agrupamento de Escolas de Barcelos – zespół szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Portugalii, do którego uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję wyjechać na 14-dniowy wyjazd szkoleniowy. Całkowity czas trwania projektu to 6 miesięcy.

 • W ramach projektu uczniowie z klasy 1 wraz z nauczycielami będą mieli możliwość wzięcia udziału w programie edukacyjnym z zakresu nauk biologicznych i nauk o zdrowiu. W pierwszej kolejności uczestnicy wezmą udział w zorganizowanych w szkole zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego, języka i kultury portugalskiej oraz w zajęciach warsztatowych przygotowujących do pracy w zespole międzynarodowym. Od początku uczniowie ALO, we współpracy z koleżankami i kolegami z Portugalii, zajmą się także przygotowaniem akcji promujących i upowszechniających projekt, w tym prowadzeniem strony internetowej i kanałów projektu w social mediach. Kluczowym działaniem będzie dwutygodniowy wyjazd uczniów naszej szkoły do Agrupamento de Escolas de Barcelos, podczas którego wraz z uczniami z Portugalii będą mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności z zakresu edukacji prozdrowotnej i pierwszej pomocy podczas wykładów oraz zajęć praktycznych.

 • W ramach projektu „Edukacja prozdrowotna i pierwsza pomoc – teoria i praktyka” zaplanowane jest wspólne przygotowanie przez uczniów z Polski i Portugalii filmów szkoleniowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz krótkiego podręcznika dotyczącego zagadnień edukacji prozdrowotnej. Warto podkreślić, że powstałe w ramach projektu rezultaty będą szeroko promowane i udostępniane, przede wszystkim przez Internet. Planowane jest także prowadzenie akcji promocyjnych wśród społeczności szkolnych i lokalnych, w tym także prezentacja nabytych umiejętności na zakończenie pobytu uczniów w Portugalii.

 • Poprzez realizację projektu uczniowie będą mogli, w środowisku międzynarodowym, nabyć wiedzę i umiejętności związane z edukacją prozdrowotną i pierwszą pomocą, które w dobie pandemii COVID-19 stały się niezmiernie ważnymi elementami w życiu człowieka. Realizując zajęcia praktyczne, a także tworząc autorskie rezultaty materialne (podręcznik i filmy instruktażowe) uczestnicy będą mieli możliwość łatwego przyswojenia informacji, które mają realny wpływ na jakość i długość życia ich oraz ich bliskich.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS