Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

STUDIA "POMOSTOWE" płatne:
PODANIE DO REKTORA O PRZYJĘCIE NA STUDIA
Dodatkowe dokumenty wymagane w dniu zapisu na studia:

  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)
  • Zdjęcia formatu 35mm x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem - 1 szt.
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo lub prosimy o zgłoszenie się na badania w WSPS wyznaczonym terminie. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - POBIERZ TUTAJ
  • Oświadczenie - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO - POBIERZ TUTAJ
  • Oryginał dyplomu pielęgniarski/pielęgniarza,
  • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (data wystawienia nie później niż 3 miesiące wstecz)
  • Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej w zakresie pielęgniarstwa w celu ewentualnego zwolnienia z praktyk studenckich
  • Kserokopie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursów: kwalifikacyjnych, doskonalących, specjalistycznych lub ukończenia specjalizacji (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia (aktualne badania sanepid) (oryginał do wglądu)
  • Prawo wykonywania zawodu - dot.osób posiadających w/w dokument
  • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690)
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS