Szanowni Absolwenci,

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 roku (Dz. U. nr 84, poz. 455, art. 13a), Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej wdrożyło procedurę badania losów zawodowych absolwentów.

Obowiązek ten w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego realizowany jest przez Akademickie Biuro Karier, które organizuje corocznie Badanie Losów Absolwentów na podstawie Zarządzenia JM Rektora.

Celem badania jest dostosowywanie programu nauczania do zainteresowań studentów i potrzeb pracodawców. Badanie obejmuje każdy rocznik absolwentów opuszczających mury WSPS. Sytuacja zawodowa badana jest po sześciu miesiącach oraz trzech latach od złożenia egzaminu dyplomowego.

Badanie jest finansowane przede wszystkim ze środków Uczelni.


Zespół ABK WSPS z góry dziękuje za wypełnienie ankiety!