Koło Naukowe Medicus działające przy Wyższej Szkole Planowania Strategicznego to organizacja zrzeszająca studentów, w celu budowania potencjału naukowego studentów poprzez różne formy samokształcenia, zdecydowanie wykraczającego poza ramy standardowego procesu kształcenia.

Zapraszamy do członkostwa w KNM wszystkich studentów, którzy pragną zaangażować się w życie naukowe Uczelni,  a jednocześnie nie boją się kontaktu bezpośredniego z interesariuszami, chcą rozwijać umiejętność komunikacji i pozyskiwania materiałów naukowych z rzetelnych źródeł, a także otwarcie podchodzą do wszelkiego rodzaju akcji naukowych promujących zdrowie.

Członkostwo w KNM to nie tylko szansa na  życie w wirze innowacji naukowych, ale również budowanie naukowego wizerunku Uczelni, co w efekcie może w znaczący sposób punktować podczas oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium naukowego.

Działalność Koła Naukowego Medicus to przede wszystkim warsztaty, treningi, spotkania dyskusyjne, konserwatoria. Planujemy rozwój w zakresie organizacji  konferencji, obozów naukowych, imprez i wyjazdów integracyjnych, także spotkań gościnnych z naukowcami z innych ośrodków akademickich.

Z uwagi na posiadanie dwóch Centrów  Symulacji Medycznej najczęściej istotne miejsce w spotkaniach stanowią warsztaty doszkalające, prowadzone przez pracownkików WSPS, min. Piotra Szwedzińskiego - Pełnomocnika Dyrektora ds. Ratownictwa medycznego i Organizacji w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu oraz człona zarządu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, a także Ireneusza Dzideczka i Karolinę Piotrowską w zakresie praktycznego zarządzania czasem w warunkach obciążenia psychicznego, komunikacji z pacjentem, czy też z dr Iwoną Kowalską - Śląskim Konsultantem Wojewódzkim w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
W ramach Koła Naukowego Medicus można uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych z prawnikami specjalizującymi się w prawie medycznym - mecenasem Łukaszem Ćwienkowskim oraz mecenasem Sylwią Gil-Gut. W zakresie promocji zdrowia organizowane są warsztaty  z Joanną Wardengą, a dodatkowo intensywie współpracujemy ze Stowarzyszeniem Diabetyków oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej "Otwarte Serca", co sprzyja budowaniu relacji i współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, jako interesariuszami Uczelni.
Członkowie KNM aktywnie wspierają działalność Uczelni w iwentach tematycznych oraz dniach otwartych.

W ramach KNM Uczelnia i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Śląski Oddział Wojewódzki - uruchomiono w trakcie trwania pandemii telefoniczny punkt konsultacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Tematy zajęć są ustalane na bieżąco, zgodnie z zainteresowaniem np.: analiza rytmów serca, postępowanie doskonalące medyczne czynności ratunkowe, poród w warunkach poza szpitalnych, zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego w dobie pandemii czy tez realizowanie scenek z udziałem pacjenta standaryzowanego.
Terminy spotkań dostępne po zalogowaniu do panelu studenta.

Serdecznie zapraszamy do rozwoju i budowania swojego potencjału oraz ponoszenia poziomu naukowego WSPS.

Sprawdź harmonogram spotkań