Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej dążąc do ponoszenia jakości świadczonych usług, aktywnie włącza się w proces uczestnictwa w program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:

  • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”;
  • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”);
  • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018);
  • rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
  • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

pdfKARTA ECHE EN13.44 MB

pdfKARTA ECHE PL7.22 MB