Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia

 

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. n. med. Witold Lukas – Prorektor ds. Rozwoju i DydaktykI

Członkowie:

 • mgr Agnieszka Banasikowska – Dziekan Wydziału Społeczno-Medycznego
 • mgr Piotr Szwedziński – Prodziekan ds. Organizacji i Ratownictwa Medycznego
 • dr n. o zdr. Iwona Kowalska
 • dr n. ekon. Adam Klar
 • mgr Karol Mazur

Studenci i absolwenci:

 • Katarzyna Rzońca– przedstawiciel studentów kierunku „pielęgniarstwo I stopnia”
 • Ewa Piechowicz – przedstawiciel studentów kierunku „pielęgniarstwo II stopnia”
 • Monika Bober - przedstawiciel studentów kierunku „ratownictwo medyczne”
 • Katarzyna Wąchała-Glinka - przedstawiciel kierunku „zdrowie publiczne”
 • mgr Igor Żmudka, mgr piel. Anna Curyło – przedstawiciele absolwentów

Sekretarz komisji

mgr Agnieszka Oleksy

Wydziałowe Rady Programowe ds poszczególnych kierunków

 

PIELĘGNIARSTWO:

 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Brus
 • dr n. o zdr. Katarzyna Mazur
 • dr n. med. Mirosława Malara
 • dr n. o zdr. Barbara Tomala
 • mgr piel. Mariola Paliga

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

 • mgr piel. Agnieszka Kocot – Naczelna Pielęgniarka Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej
 • mgr piel. Bożena Chyla – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Murcki w Katowicach
 • mgr piel. Małgorzata Rudawska – przedstawiciel Sante Clinic – Centrum Medyczne w Sosnowcu
 • lic piel. Magdalena Czachura-Trzpiot – przedstawiciel Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 • Łukasz Pach – przedstawiciel studentów kierunku „pielęgniarstwo I stopnia”
 • Ewelina Matyjas – przedstawiciel studentów kierunku „pielęgniarstwo II stopnia”
 • Agnieszka Oleksy – sekretarz komisji

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE:

 

Przewodniczący:

 • Dr n o zdr. Klaudiusz Nadolny – kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Wydziału Społeczno-Medycznego w Dąbrowie Górniczej

Członkowie

 • mgr Agnieszka Banasikowska – Dziekan Wydziału Społeczno-Medycznego
 • mgr Piotr Szwedziński – Prodziekan ds. Organizacji i Ratownictwa Medycznego
 • dr n. med. Justyna Hasij
 • dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński
 • mgr inż. Roman Szopa

Przedstawiciele studentów i absolwentów

 • Monika Bober
 • Igor Żmudka

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

 • mgr Krystyna Głąb – WPR Katowice, Kierownik Stacji w Dąbrowie Górniczej
 • mgr Michał Kucap – Zastępca Kierownika Szkoły Ratownictwa, WPR Katowice
 • mgr Agnieszka Kocot - przedstawiciel Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej
 • Paweł Kozioł – Dowódca Zastępu PSP w Dąbrowie Górniczej
 • Grzegorz Stępień – Kierownik Stacji Gliwice LPR
 • mgr Andrzej Latosik – Prezes WOPR w Dąbrowie Górniczej

Sekretarz komisji:

 • mgr Agnieszka Oleksy