Deklaracja dostępności

obowiązkowe oświadczenie o dostępności

nazwa podmiotu publicznego

adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania

data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji

data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej

status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny

data sporządzenia Deklaracji Dostępności

nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny

sekcja z danymi kontaktowymi

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa)

numer telefonu do osoby kontaktowej

opis procedury wnioskowo-skargowej

sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej

sekcja z informacjami o aplikacjach

 

https://dostepnastrona.pl/artykuly/deklaracja-dostepnosci-warunki-techniczne

Daty umieszczone w treści Deklaracji Dostępności powinny mieć format rrrr-mm-dd, na przykład 1970-03-12 oznacza 12 marca 1970 roku.