Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego po raz kolejny została wyróżniona w "Katalogu dobrych praktyk" opublikowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzięki zaangażowaniu dąbrowskiego Akademickiego Biura Karier WSPS, nasza Uczelnia po raz kolejny została wyróżniona w „Katalogu dobrych praktyk uczelni” Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwsza wyróżniona inicjatywa „Wspieramy medyków - zagrożenie stresem i wypaleniem zawodowym”, to efekty projektu badawczego Koła Naukowego Medicus.   W związku z uzyskanymi wynikami badań, wskazującymi na ogromne zagrożenie wypaleniem zawodowym, wysoki poziom odczuwanego stresu przez pracowników opieki zdrowotnej, szczególnie w grupie pielęgniarek i ratowników medycznych, po zakończeniu projektu podjęto decyzję o kontynuacji bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Działanie to koordynuje Akademickie Biuro Karier WSPS w Dąbrowie Górniczej.

Celem drugiej praktyki opisanej w Katalogu - „Konkurs mocy w udzielaniu pomocy” jest zwiększenie świadomości
w zakresie pierwszej pomocy oraz rozwijanie umiejętności związanych z ratowaniem życia wśród lokalnej młodzieży. Oprócz sprawdzenia swoich możliwości uczniowie integrują się z innymi szkołami oraz wymieniają doświadczenia związane z przygotowaniami do konkursu.

katalog dobrych praktyk

ZOBACZ KATALOG