OPŁATY ZA STUDIA

 • Opłata REKRUTACYJNA - 85 ZŁ
 • Opłata ZA WYDANIE LEGITYMACJI - 22 ZŁ
 • Opłata WAKACYJNA - 250 ZŁ

CZESNE ZA JEDEN SEMESTR

 • Pielęgniarstwo (studia I stopnia) – 2400 zł
 • Pielęgniarstwo (studia II stopnia) – 2300 zł
 • Zdrowie Publiczne (studia II stopnia) – 1950 zł
 • Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia) – 2300 zł
 • Pielęgniarstwo pomostowe (ścieżka A, D) – 2000 zł
 • Pielęgniarstwo pomostowe (ścieżka B) – 2100 zł
 • Pielęgniarstwo pomostowe (ścieżka B) – 2100 zł

OPŁATY W MIESIĘCZNYCH RATACH

Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 5 rat miesięcznych:

Podział czesnego na raty
RataTermin wpłat w semestrze zimowymTermin wpłat w semestrze letnim
I rata do 5 października do 5 marca
II rata do 5 listopada do 5 kwietnia
III rata do 5 grudnia do 5 maja
IV rata do 5 stycznia do 5 czerwca
V rata do 5 lutego do 5 lipca

OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE

 • Opłata wpisowa (wliczana w czesne) – 200 zł

Czesne za jeden semestr:

 • Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia – 1300 zł
 • Geriatria z gerontologią – 1300 zł
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – 1300 zł
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia – 1300 zł
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny – 1700 zł
 • Dydaktyka ratownictwa medycznego – 1700 zł
 • Prawo w ochronie zdrowia – 1500 zł
 • Kosmetologia estetyczna – 2000 zł
 • Medycyna estetyczna - 3250 zł

OPŁATY W MIESIĘCZNYCH RATACH

Mając na uwadze potrzeby naszych studentów oferujemy możliwość podziału czesnego na 5 rat miesięcznych:

Podział czesnego na raty
RataTermin wpłat w semestrze zimowymTermin wpłat w semestrze letnim
I rata do 5 października do 5 marca
II rata do 5 listopada do 5 kwietnia
III rata do 5 grudnia do 5 maja
IV rata do 5 stycznia do 5 czerwca
V rata do 5 lutego do 5 lipca