Czas trwania studiów: 2 semestry (260 godzin)

Koszt studiów: 1100 zł za semestr dla studentów i absolwentów WSPS, 1300 zł za semestr dla pozostałych osób

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w opiece paliatywnej dzieci i dorosłych. Uczestnicy poznają metody w sprawowaniu profesjonalnej pomocy w zakresie poprawy jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.