ZGŁOSZENIE W ZAKRESIE PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH:

Systemu - WIRTUALNY DZIEKANAT
Systemu - PANEL STUDENTA
PLATFROMY elearningwsps - moodle
PLATFORMY MS TEAMS

WSPARCIE IT - WYDZIAŁ W JAROCINIE

Wsparcie w zakresie: platforma elearningwsps I MS Teams I serwis WWW I Panel Studetna

dr Piotr Tkacz
Kontakt - tel.:888 472 066
adres e-mail:

Wsparcie w zakresie: platforma I Wirtualny Dziekanat

mgr inż. Tomasz Leszczyński
kontakt - tel.: 668 819 596
kontakt - tel.: 32 264 74 75 wew.: 29

adres e-mail:

INSTRUKCJA - PORADNIK

PORADNIK VIDEO MS TEAMS: POBRANIE APLIKACJI - INSTALACJA - OBSŁUGA
INSTRUKCJA - PORADNIK VIDEO PROCESU AUTORYZACJI PRYWATNEGO ADRESU E-MAIL W CELU SAMODZIELNEGO RESETU HASŁA
INSTRUKCJA LOGOWANIA DO PLATFORM EDUKACYJNYCH